Ballant amb la Wii (22/09/2012)

DSC03119
DSC03120
DSC03121
DSC03122
DSC03123
DSC03124
DSC03125
DSC03126
DSC03127
DSC03128
DSC03129
DSC03130
DSC03131
DSC03132
DSC03133
DSC03134
DSC03135
DSC03136
DSC03137
DSC03138
DSC03139
DSC03140
DSC03141
DSC03142
DSC03143
DSC03144
DSC03145
DSC03147
DSC03148
DSC03149
DSC03150
DSC03151
DSC03152
DSC03153
DSC03154
DSC03155
DSC03156
DSC03157
DSC03158
DSC03159
DSC03160
DSC03161
DSC03146
 • DSC03119
 • DSC03120
 • DSC03121
 • DSC03122
 • DSC03123
 • DSC03124
 • DSC03125
 • DSC03126
 • DSC03127
 • DSC03128
 • DSC03129
 • DSC03130
 • DSC03131
 • DSC03132
 • DSC03133
 • DSC03134
 • DSC03135
 • DSC03136
 • DSC03137
 • DSC03138
 • DSC03139
 • DSC03140
 • DSC03141
 • DSC03142
 • DSC03143
 • DSC03144
 • DSC03145
 • DSC03147
 • DSC03148
 • DSC03149
 • DSC03150
 • DSC03151
 • DSC03152
 • DSC03153
 • DSC03154
 • DSC03155
 • DSC03156
 • DSC03157
 • DSC03158
 • DSC03159
 • DSC03160
 • DSC03161
 • DSC03146
 • Colònies a Cal Font: "La volta al món" (21/07/2012)

  DSC02604
  DSC02613
  DSC02630
  DSC02631
  DSC02632
  DSC02687
  DSC02625
  DSC02610
  DSC02609
  DSC02606
  DSC02605 (2)
  DSC02597
  DSC02596
  DSC02594
  DSC02633
  DSC02659
  DSC02657
  DSC02656
  DSC02655
  DSC02648
  DSC02646
  DSC02644
  DSC02643
  DSC02660
  DSC02734
  DSC02727
  DSC02724
  DSC02718
  DSC02716
  DSC02708
  DSC02697
  DSC02696
  DSC02685
  DSC02684
  DSC02683
  DSC02681
  DSC02680
  DSC02678
  DSC02677
  DSC02676
  DSC02675
  DSC02674
  DSC02672
  DSC02736
  can font
  DSC02682
  DSC02688
  DSC02721
  DSC02628
 • DSC02604
 • DSC02613
 • DSC02630
 • DSC02631
 • DSC02632
 • DSC02687
 • DSC02625
 • DSC02610
 • DSC02609
 • DSC02606
 • DSC02605 (2)
 • DSC02597
 • DSC02596
 • DSC02594
 • DSC02633
 • DSC02659
 • DSC02657
 • DSC02656
 • DSC02655
 • DSC02648
 • DSC02646
 • DSC02644
 • DSC02643
 • DSC02660
 • DSC02734
 • DSC02727
 • DSC02724
 • DSC02718
 • DSC02716
 • DSC02708
 • DSC02697
 • DSC02696
 • DSC02685
 • DSC02684
 • DSC02683
 • DSC02681
 • DSC02680
 • DSC02678
 • DSC02677
 • DSC02676
 • DSC02675
 • DSC02674
 • DSC02672
 • DSC02736
 • can font
 • DSC02682
 • DSC02688
 • DSC02721
 • DSC02628
 • Colònies d'esport i aventura a Miravall (08/07/2012)

  DSC02498
  DSC02499
  DSC02500
  DSC02501
  DSC02502
  DSC02503
  DSC02504
  DSC02505
  DSC02506
  DSC02517
  DSC02519
  DSC02520
  DSC02521 (2)
  DSC02524
  DSC02525
  DSC02526
  DSC02527
  DSC02528 (2)
  DSC02529
  DSC02530
  DSC02531
  DSC02532
  DSC02533
  DSC02540
  DSC02542
  DSC02544
  DSC02545
  DSC02546
  DSC02547
  DSC02549
  DSC02550
  DSC02551
  DSC02552
  DSC02553
  DSC02554
  DSC02555
  DSC02556
  DSC02557
  DSC02561
  DSC02563
  DSC02566
  DSC02569
  DSC02571
  DSC02541
  DSC02558
 • DSC02498
 • DSC02499
 • DSC02500
 • DSC02501
 • DSC02502
 • DSC02503
 • DSC02504
 • DSC02505
 • DSC02506
 • DSC02517
 • DSC02519
 • DSC02520
 • DSC02521 (2)
 • DSC02524
 • DSC02525
 • DSC02526
 • DSC02527
 • DSC02528 (2)
 • DSC02529
 • DSC02530
 • DSC02531
 • DSC02532
 • DSC02533
 • DSC02540
 • DSC02542
 • DSC02544
 • DSC02545
 • DSC02546
 • DSC02547
 • DSC02549
 • DSC02550
 • DSC02551
 • DSC02552
 • DSC02553
 • DSC02554
 • DSC02555
 • DSC02556
 • DSC02557
 • DSC02561
 • DSC02563
 • DSC02566
 • DSC02569
 • DSC02571
 • DSC02541
 • DSC02558
 • Activitat de cuina (19/06/2012)

  DSC02432
  DSC02434
  DSC02435
  DSC02436
  DSC02437
  DSC02438
  DSC02440
  DSC02441
  DSC02442
  DSC02443
  DSC02445
  DSC02446
  DSC02447
  DSC02448
  DSC02444
  DSC02433
  DSC02439
 • DSC02432
 • DSC02434
 • DSC02435
 • DSC02436
 • DSC02437
 • DSC02438
 • DSC02440
 • DSC02441
 • DSC02442
 • DSC02443
 • DSC02445
 • DSC02446
 • DSC02447
 • DSC02448
 • DSC02444
 • DSC02433
 • DSC02439
 • Activitat d'hort a Isard (30/05/2012)

  DSC02408
  DSC02409
  DSC02410
  DSC02411
  DSC02413
  DSC02414
  DSC02416
  DSC02412
  DSC02424
  DSC02426
  DSC02427
  DSC02425
  DSC02423
 • DSC02408
 • DSC02409
 • DSC02410
 • DSC02411
 • DSC02413
 • DSC02414
 • DSC02416
 • DSC02412
 • DSC02424
 • DSC02426
 • DSC02427
 • DSC02425
 • DSC02423