Lliga debat

 

Trobada a la Universitat de Salamanca, l'últim cap de setmana de gener.

Per a estudiants de 3-4ESO i 1r BATXILLERAT.

La lliga de debat dona dret a diploma.

Extraordinàries