Junta Directiva

Junta Directiva Club Isard

L'Associació Club Isard està regida per una Junta Directiva que integren mares i pares de les associades. En l'actualitat, la integren les següents persones:

Presidenta
Rosa Seuba

Secretària
Cristina Pola

Vocals
Elena Rovira
Eduard Nafria
Isabel Romeo
Ricard Pola
Tere Vilajoana
Josep Palmés

La gestió diaria del Club Isard està encomanada al Comité Gestor, que en l'actulitat està intregrat per les persones següent:

Carme Prat, Carme Raja, Gisela Alemany, Alma Rosa-Zanet i Laura Sanahuja.