Programa d'estudi

Programa d'estudi

Programa INTELLIGO-estudi

Al projecte educatiu del Club Isard l'estudi té una importància cabdal. Per això hem incorporat, com a programa d'estudi, l'INTELLIGO. Aquest és un Programa de Formació Integral, i amb ell ens proposem no solament que les sòcies dediquin el temps necessari a l'estudi, sinó també el desenvolupament d'unes competències a través del treball diari: coneixements + actituds + hàbits.


Quin són els objectius?

 • Autonomia Personal: gestió del temps i organització prèvia.
 • Facilitar el coneixement propi.
 • Aprendre a autoavaluar-se.
 • Relació proporcionada entre esforç, temps i resultats.
 • Motivació: que la sòcia participant sigui pro-motora del seu estudi.
 • Desenvolupar habilitats intel·lectuals, emocionals i de treball en equip, imprescindibles per a l'èxit universitari.

 

Metodologia

 • Seguiment setmanal per part de l'orientadora d'estudi. És necessari l'assistència al Programa com a mínim 2 tardes a la setmana.
 • Curs d'aprenentatge (ESO i Batxillerat).
 • Sessions trimestrals de competències (ESO i Batxillerat).
 • Informe i entrevista trimestral amb les sòcies participants i amb els seus pares.
 • Sales habilitades per l'estudi, el lloc idoni per al desenvolupament del programa.

 

A qui va adreçat?

 • A estudiants des de 5è de Primària fins 2on de Batxillerat.

Fundación Pineda

IntelligoDes de 1992, la Fundació Pineda realitza projectes i activitats en el marc del seu compromis fundacional de foment i desenvolupament de l'educació i la cultura. Per això, en col·laboració amb diferents Asociacions Juvenils, ha desenvolupat el programa INTELLIGO de Desenvolupament de Competències en l'Estudi.