Projecte educatiu

Projecte educatiu

En què es basa el projecte educatiu d'Isard?

El projecte educatiu d'Isard té com a eixos principals els següents:Sòcies al Club

 • L'atenció personal a cadascuna per mitjà de les tutories amb les monitores.
 • La potencialitat educativa i de formació en valors que té els temps lliure.
 • El valor de l'estudi i el treball ben fet.
 • La col·laboració amb els pares en el seu projecte educatiu familiar.
 • La sensibilitat cap a els problemes socials.
 • La identitat cristiana.
 • El nostre objectiu és estimular la imaginació i la capacitat creativa de les nenes, reforçar la seva autoestima, desenvolupar la destresa manual i beneficiar l’atenció.
 • Ajudar les associades a adquirir hàbits de laboriositat, ordre, aprofitament del temps i d’estudi.
 • Ensenyar-les a conèixer-se, fomentant les seves virtuts.
 • La promoció de valors com la solidaritat, la justícia i la tolerància, especialment importants per a la millora de la societat en què vivim.
 • La transmissió, per mitjà de l'esport, d'actituds i valors com ara la capacitat de sacrifici, l’afany de superació, la companyonia i la fortalesa, per sobre de la mera competitivitat
 • Desenvolupar hàbits de pietat, a través de les virtuts humanes i cristianes.
 • La formació de les mares de les associades, per dotar-les d'eines que coadjuvin en la consecució dels objectius d'aquest projecte educatiu.

Normes de convivència

L'Associació Club Isard compteamb unes Normes de Convivència,per tal de promoure el benestar i protegir, en el marc de les activitats que es porten a terme, els drets de les joves i adolescents que participen de les activitats del Club. El contingut d'aquestes normes, està regulat en la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i oportunitats de la infància i l'adolescència i en la Llei 33/2010, de 1 d'octubre, de polítiques de joventut.

Aquestes normes, que estat aprovades per la Junta Directiva, estan a la seu del Club a la disposició de qui vulgui consultar-les.

La Secretaria de la Junta Directiva es fa càrrec de tot el relacionant amb aquestes Normes de Convivència.