Exposició i benedicció solemne en l'octava del Corpus

Corpus Christi i Benent XVIA Isard, com altres anys, durant l'octava del Corpus Christie tindrem Exposició i Benedicció Solemne de diumenge 26 de juny al diumenge 3 de juliol, tots els dies a les 19,15h.

El 29 de juny, festa de San Pere i San Pau, el Sant Pare celebra els 60 anys de sacerdot. Per aquest motiu, des de la Congregació del Clero, del Vaticà, ens demanen a tots els fidels que, en la mida que ens sigui possible, promoguem l'adoració eucarística demanant per el San Pare, per la santedat dels capellans i per les vocacions sacerdotals.