Internet, les xarxes socials i les pantalles - 2.3. Canvis neuronals i conductuals

Índex de l`article

2.3. Canvis neuronals i conductuals

 

Els canvis neuronals i conductuals encara no es coneixen prou. En aquests dos gràfics pot veure alguns dels canvis en relació a la memòria i els efectes, positius i negatius, de l'ús de videojocs.

 

Gràfic sobre Google i memòria (el pots veure més gran clicant a sobre): Gràfic sobre cervell i videojocs (el pots veure més gran clicant a sobre):
Gràfic sobre Google i memòria

Gràfic sobre cervell i videojocs