Internet, les xarxes socials i les pantalles - 5. Relació pares/fills

Índex de l`article

5. Relació pares/fills

Per tenir en compte:

- Per als fills no hi ha aparells: hi ha accions i persones.

- La corba d'aprenentatge és molt més dura per als adults.

- Els adults són més resistents als canvis.

Per vigilar:

- La vida virtual ha de ser paral·lela a la vida real.

- El consumisme també existeix en la tecnologia.

- Les relacions virtuals no poden substituir les reals.

Internet en famíliaAlguns consells:

- Marcar horaris, espais, usos, despeses.

- Revisar privacitat i permisos d’aplicacions.

- Instal·lar filtre.

- Cuidar les relacions interpersonals.

- Alternar usos del temps (temps de pantalles/temps de jocs, converses, lectures, excursions, esport...).

- No estar a la defensiva.

- No premiar/castigar amb els usos de pantalles.

- Crear continguts plegats.

- Compartir aficions.